Vision for Brugerrådets arbejde

Brugerrådets arbejde udmønter sig gennem retningen udstedt i Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed og tager udgangspunkt i følgende udsagn fra Byrådets vision:

Politisk vision for området:

  • Gode rammer og vilkår for både det etablerede og ikke-etablerede idræts- og fritidsliv.
  • Plads til det sunde, det skæve, det sjove og det sublime.
  • Oplevelser og events.
  • Nemt for foreninger/frivillige at omsætte ideer til aktiviteter, der skaber nytte for andre.
  • Nemmere at træffe sunde valg gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse.
  • Et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler sammen og involverer hinanden.

Brugerrådet understøtter aktivt temaerne, som er struktureret omkring politikken med initiativer og tilhørende mål, som er nærmere beskrevet i Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed.

Om Ringsted Sportscenter

Ringsted Sportscenter er et af regionens største idrætscentre med et væld af faciliteter til sportslig udfoldelse i vand, på græs og i hal.

Læs mere

Kontakt os

Ring eller skriv – vi er nemme at komme i kontakt med.

Læs mere

Kig forbi Ringsted Sportscenter

Vi glæder os altid over dit besøg.

Læs mere

Åbningstider i Ringsted Sportscenter

Her får du et komplet overblik over vores åbningstider i både hal og svømmehal.

Læs mere