Brugerrådet

Formålet for Brugerrådet i Ringsted Sportscenter er at virke inden for rammerne af den politiske vision – herunder at virke for en kvalitativ, indholdsmæssig og effektiv udnyttelse af Sportscenterets rammer.

Brugerrådets opgaver:

  • at sikre kommunikationen mellem foreninger og brugerne af Sportscenteret og Sportscenterets ledelse samt de kommunale instanser. Herunder at sikre at brugeres og foreningernes ønsker prioriteres og viderebringes i forhold til Sportscenterets samlede økonomi og overordnede formål.
  • at bidrage med høringssvar ved relevante emner og sager til Kultur- og Fritidsudvalget.
  • at prioritere brugerenes og foreningers ønsker til inventar og udstyr som skal indkøbes under Sportscenterets budgetter. Prioriteringerne indstilles til beslutning hos lederen af Sportscenteret.
  • at drøfte anvendelse af reklameindtægter generet gennem foreninger og brugere af Sportscenteret. Der henvises desuden til Ringsted Kommunens reklame- og sponsorregulativ.
  • at arbejde for at borgerne og brugerne oplever Sportscenterets tilbud som en god og gennemtænkt service.
  • at styrke udviklingen i Sportscenterets samlede virksomhed, således at tilbud og arrangementer svarer til borgernes og brugernes forventninger.
  • at bidrage til at Sportscenteret indgår i samarbejde med øvrige kulturelle institutioner.
  • at bidrage til at Sportscenteret medvirker til udviklingen af Ringsted Kommunes samlede kulturelle og idrætslige tilbud.

 

Kontakt Brugerrådet: rs@ringsted.dk